: vjing - historie (èásteèná od roku 2005) :

Uskuteènìné akce:


-----2009-----

2009-03-06 - Brno - Fléda - Elektra - (Da Fresh)

2009-02-13 - Brno - Fléda - E-motion (Lange - uk)
2009-01-16 - Brno - Fléda - Elektra (Dusty Kid live - it)

-----2008-----

2008-12-31 - Brno - Fléda - Silvestr 2008 DVD (offline)
2008-12-05 - Brno - Fléda - E-motion (John O´Callaghan - ir)
2008-11-29 - Brno - 7.nebe - Resolution (4hour live mix)
2008-11-07 - Brno - Fléda - Elektra (Popov live - fr)
2008-10-31 - Brno - Fléda - Bubbles (Mojado, Jerome Isma-Ae, Reaky, Orla Feeney)
2008-10-10 - Brno - Fléda - E-motion (Sophie Sugar, Joonas Hahmo)
2008-09-19 - Brno - Fléda - Elektra (Stephan Bodzin - de)
2008-06-13 - Brno - Fléda - Elektra (Dim Chris - fr)
2008-05-23 - Opava - víceúèelová hala - COLLAPS
2008-05-07 - Brno - Fléda - E-motion
2008-04-18 - Brno - Fléda - Elektra (Gregor Tresher - de)
2008-03-15 - Brno - Boby - Miss ÈR - projekce do 50m2 LED na podiu (pøímý pøenos TV Nova)
2008-03-07 - Brno - Fléda - E-motion (4 Strings)
2008-02-08 - Brno - Fléda - Elektra (Oliver Koletzki, Karetero)
2008-01-18 - Brno - Fléda - E-motion (Simon Patterson, Will Holland)

-----2007-----

2007-12-22 - Brno - Boby centrum - Cybertronic 3
2007-12-07 - Brno - Fléda - Elektra (Oxia)
2007-10-12 - Brno - Fléda - E-motion (Adam White)
2007-09-28 - Brno - Fléda - Elektra (Gaetano Parisio)
2007-09-15 - Olomouc - Varna
2007-08-31 - Brno - Riviéra - Cybernight
2007-07-27 až 29 - Bezmìrov - 5. Tyngl-Tangl (open air)
2007-07-17 - Brno - Riviéra - Cybernight 3
2007-06-29 - Boskovice - DD klub - Dreams
2007-06-08 - Brno - Fléda - Elektra (Electric Indigo, Maxime, Weki DJs)
2007-05-25 - Pasohlávky - Cosmix 20
2007-05-18 - Brno - Marco V (Marco V, San, Michael Burian, Typhone)
2007-05-04 - Brno - Fléda - E-motions (Airbase, Solarstone, Stjopa)
2007-04-06 - Olomouc - S-klub - Pioneers of CS Electronics Music (Toky, Dalo, Skipworker, Kaisersoze)
2007-03-30 - Brno - ex-Bauhaus - Cybertronic 2(Filterheadz, Fred Baker, Preach, Laydee Jane)
2007-03-16 - Brno - Fléda - Elektra (Da Fresh, David Asko)
2007-01-19 - Brno - Fléda - Elektra (Christopher Just)

-----2006-----

2006-12-23 - Brno Fléda - narozeniny Flédy (Sayko, Tvyks, Five, Marthen)
2006-12-15 - Boskovice - (Lady Jane, TyPhone)
2006-12-06 - Brno Fléda - ples FFS
2006-12-01 - Brno Fléda - Elektra (Vitalic)
2006-11-10 - Boskovice - Sunrise - DVD offline
2006-10-06 - Brno Fléda - Elektra (2xvideo=DVD+LIVE - LED stìna, 199% atmosféra - Len Faky, Orbith, Tvyks)
2006-09-15 - Brno Fléda - DisHarmonic Illumination (Inigo Kennedy, Nika 77, Ian Fuzzy)
2006-09-22 - Brno 7.nebe - Barbarossa (DVD projekce)
2006-09-23 - Brno Fléda - Magion (DVD projekce)
2006-08-11 až 13 - Bezmìrov - Tyngl-tangl
2006-07-21 - Brno - Veveøí (open air) - (Lexy&K-Paul, Haverlik, Orbith, Southeast)
2006-06-16 - Brno - Fléda - MayBee (spoleènì s VJem Ybukem)
2006-05-14 - Brno - FI - Science Fiction - divadlo
2006-05-19 - Brno - Fléda - Elektra - Jonty Skrufff (Uk)
2006-04-30 - Brno - Fléda - 1. narozeniny rádia Student (Nihilist, IAMX, Marthen)
2006-03-17 - Brno - Fléda - Elektra (Diane D'Rouze, Maxime)
2006-02-10 - Praha - Roxy - ROXY vs. FLÉDA (Kombajn vs. Phase)
2006-01-20 - Brno - Fléda - Elektra (San, Orbith)

-----2005-----
2005-12-23 - Brno - Fléda - 4.té narozeniny Flédy!
2005-12-06 - Brno - Fléda - Maškarní ples FSS - The dark side of your mind
2005-11-16 - Brno - Fléda - Electra (Felipe, Orbith)
2005-10-14 - Brno - Fléda - Progressive Zone (Solace, TomᚠHaverlík, Dave Fish)
2005-09-30 - Brno - Fléda - Elektra (Ladida, Tvyks, Orbith)
2005-09-27 - Brno - 7. nebe - Sound of Ibiza 5(Snake Sedrick, Michael C)
2005-09-17 - Blansko - Pizzazz - Atlantis 2 (Daniele d' Agnelli, M. Gredner, Southeast)
2005-09-16 - Brno - Favál - Cosmix 19 (Joro, Peter Pan)
2005-08-26 - Brno - 7. nebe - MICS&DUBBERZ
2005-08-05 až 08 - Bezmìrov - Tyngl Tangl
2005-06-24 - Brno - Favál - COSMIX 18
2005-05-27 - Brno - 7. nebe - Sound of Ibiza 4 (Little Lui, Majklhauske)
2005-04-23 - Brno - 7. nebe - VJ more than DJ (VJ Jarin, David Možný)
2005-04-08 - Brno - 7. nebe - Sound of Ibiza 3 (Charlie Jan, Molczik, Stjopa)
2005-02-25 - Brno - 7. nebe - Sound of Ibiza 2

-----2004-----
2004-12-17 - Vranovice Fclub - COSMIX 17
(dále do minulosti nemám pøehled)